کاش‌کوله‌ام

مهارت جدید

يكشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۴
یکی از مهارت‌هایی که باید یاد بگیرم
این است که به تغییرات ناگهانی آدم‌ها عادت کنم!
حداقل اینکه زیاد تعجب نکنم
حتی اگر این تغییرات ارتباط رفتاری با من [داشته] باشد.
  • ۹۴/۰۷/۱۹