کاش‌کوله‌ام

دلم گم شده

سه شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۴

در سینه دلم گم شده،
تهمت به که بندم؟
غیرِ تو در این خانه کسی راه ندارد.

بهمنی

  • ۹۴/۰۷/۲۱