کاش‌کوله‌ام

همین که می‌خواهم بنویسم
یاد تو نزدیکتر می‌شود
بدبختانه همیشه چیزی برای نوشتن از تو پیدا می‌شود
  • ۹۴/۰۷/۲۴