کاش‌کوله‌ام

یک تصمیم دیگر

يكشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۴
الان داشتم به موضوع مهمی فکر می‌کردم
در مورد روابط و احساسی که در یکدیگر ایجاد می‌کنیم
و اینکه این احساسات در نبود روابط
چه تاثیراتی دارند بر ما و روابط دیگرمان.

آری، خوب بودن همیشه خوب نیست!
اگر باعث شود روزی حال خوبی، بد شود.
گاهی باید بد بود
گاهی باید سعی کنیم بد باشیم...
  • ۹۴/۰۷/۲۶