کاش‌کوله‌ام

ومپایر دایریز

سه شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۴

الینا: چرا نمیزاری ادم‌ها چهره خوب تو رو هم ببینند ؟
دیمن: چون وقتی ادم‌ها خوبی ببینند، انتظار خوبی دارند و من نمی‌خوام زندگیم رو بر اساس انتظارات دیگران بنا کنم...

The Vampire Diaries

  • ۹۴/۰۷/۲۸