کاش‌کوله‌ام

منتقد نیستم!

سه شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۴

نمی‌توانم ستاره‌ای کم کنم

وقتی که چیزی از آن یاد گرفته‌ام

همه پنج ستاره را تقدیم می‌کنم.

  • ۹۴/۰۷/۲۸