کاش‌کوله‌ام

نمی‌توانم ستاره‌ای کم کنم

وقتی که چیزی از آن یاد گرفته‌ام

همه پنج ستاره را تقدیم می‌کنم.