کاش‌کوله‌ام

عادت

شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۴
به این فکر می‌کنم که این خواب‌ها برایم عادت شده‌اند؟
یا ...
  • ۹۴/۰۸/۰۹