کاش‌کوله‌ام

داستان

جمعه, ۱۵ آبان ۱۳۹۴
از وقایعی که روی می‌دهد داستان‌های خوب می‌سازم!
دوست دارم این را با هم تمرین کنیم :)
  • ۹۴/۰۸/۱۵