کاش‌کوله‌ام

تمرین قافیه

جمعه, ۶ آذر ۱۳۹۴
من نگاهم به آبشار موهایت بند
بگو شنیدن صدای شر شر خنده‌هایت چند؟

من در آرزوی دیدن روی زیبایت به هزار ترفند
آنها که تو را خوب ندیده‌اند، می‌دهندم پند!

فکر نکن که نشسته‌ام چون مجنونی آرزومند
به فکر توطئه هستم و فریب! و حتی یک آفند!

کاش می‌دانستی به صدایت هستم نیازمند
لطفا تو دیگر به حرف‌های ساده من نخند!
  • ۹۴/۰۹/۰۶