کاش‌کوله‌ام

روزهای بد

يكشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۴

22 آذر.

یادم باشد که چه روزهایی داشته‌ام...

و به او توکل می‌کنم،

که بنده‌اش را کافی است.

  • ۹۴/۰۹/۲۲