کاش‌کوله‌ام

دور می‌شوم!

شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۴
برای این سوال که چرا بی‌تو؟
بی‌جواب ماندم
آنگاه که مسیر دوردست‌ها را
از نگاهت خواندم


  • ۹۴/۰۹/۲۸