کاش‌کوله‌ام

برای این سوال که چرا بی‌تو؟
بی‌جواب ماندم
آنگاه که مسیر دوردست‌ها را
از نگاهت خواندم