کاش‌کوله‌ام

روزی دیگر

سه شنبه, ۱ دی ۱۳۹۴
اینکه هر پایانی آغاز ...
بی‌خیال!

اینکه ایده‌ای برای نابودی عادت تکرار روزها داشته باشی
و آن ایده ...

حالت خوب‌تر نمی‌شود با هر آنچه تغییر نمی‌کند
ایده‌ای که هنوز هم ایده است
حتی اگر هر لحظه پر و بال بگیرد
  • ۹۴/۱۰/۰۱