کاش‌کوله‌ام

فقط چند ساعتی

چهارشنبه, ۹ دی ۱۳۹۴
می‌توان به احترام کسی که دوستش داریم
چند ساعتی را پای حرف‌های تکراری بنشینیم
حتی حرف‌هایی که باور نداریم
  • ۹۴/۱۰/۰۹