کاش‌کوله‌ام

چرا عذرخواهی نکردم؟

پنجشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۴
نیازی نبود
یعنی فکر کردم نیازی نیست
فکر کردم درکم می‌کنه
چون قبلش دیدم که درکم کرده

اگه اینطور که فکر می‌کنم نباشه...
احتمالا باید حلالیت بطلبه!
آره خوب! به خاطر فکرایی که احیاناً در موردم کرده. {مطمئن نیستم}

الان من چی‌کار می‌تونم بکنم؟
زمان حتما تا الان مفاهیم خودشو ساخته. {کار خودشو کرده}

شاید بهتر باشه مردونگی‌شو یادش بیارم و غیرمستقیم توضیح بدم حسی که دارم
  • ۹۴/۱۰/۲۴