کاش‌کوله‌ام

کی می‌بینمت؟

جمعه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۴

آدم‌هایی که وقتی تصمیمات جدیدی می‌گیرند

رفتارشان فریاد می‌زند که من تصمیم جدیدی گرفته‌ام!

اینها حالت چهره‌شان دوست‌داشتنی‌تر می‌شود وقتی به چیزی فکر می‌کنند، وقتی تعجب می‌کنند، وقتی چیزی را احساس می‌کنند، وقتی ...

وقتی فقط توی عکس نیستند.

  • ۹۴/۱۲/۲۸