کاش‌کوله‌ام

روزی دیگر

يكشنبه, ۱ فروردين ۱۳۹۵

چه قدر خوب هستند شیارهایی که بر روی خط مستقیم و پیوسته زمان کشیده‌ایم...

  • ۹۵/۰۱/۰۱