کاش‌کوله‌ام

حالا شاید فکر کنی دلم مثلا برایت تنگ شده است!
ولی واقعیت این است که
نیاز به بازتعریف دقیقی از راستی و صداقت دارم
پس لطفا بنمای رخ ...