کاش‌کوله‌ام

سرگردان در نمودار مکان زمان

شنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۵
به دنبال تلاقی با هر آنی که دوستش داری
چنانی که از راز تحصیل رضایت بیاموزم
  • ۹۵/۰۱/۲۸