کاش‌کوله‌ام

بی هوا

چهارشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵
زمین به کدامین گناه هنوز به دور خود می‌گردد؟

ابرهای سفید در کمین آسمان کبود چه می‌خواهند؟

پرستوها به سوی کدامین ناکجا پرواز می‌کنند؟

گاهی بهتر است چیزی شنیده نشود

گاهی بهتر است چیزی دیده نشود.

  • ۹۵/۰۲/۲۹