کاش‌کوله‌ام

سلام!

دوشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۵
امروز قصد داشتم با چند نفر از دوستان و آشنایان برای تبریک عید تماس بگیرم.
بعد از تماس با دومین نفر یکی از دوستان که به نظر آدم جهان دیده ای می‌رسد بیان داشت که احتمال دارد مخاطب تماسم را که صرفا جهت تبریک عید است را تعبیر به موارد (لزوما نه یک مورد) دیگری کند و پس از قطع تلفن نیز پشت سرم حرف های دیگری بگوید!
به این دوست عزیز گفتم که افرادی که با آنها تماس می گیرم را می شناسم و اصلا چنین افرادی نیستند و احتمالا آنها هم شناخت خوبی از من دارند و احتمال وقوع این حالت بسیار کم است.
اما ایشان فردی جهان دیده هستند و موهایشان را در آسیاب سفید نکرده اند!
  • ۹۵/۰۳/۰۳