کاش‌کوله‌ام

9 ماه

پنجشنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
آدمک گرچه فراموشکار هست ولی خیلی چیزها را اصلا فراموش نمی‌کند.
روزهای خوب فراموش نمی‌شوند و هم روزهای بد.

  • ۹۵/۰۳/۱۳