کاش‌کوله‌ام

توفیق می‌خواهم

جمعه, ۴ تیر ۱۳۹۵

خدایا توفیق بندگی و رضایت‌ات و توفیق خدمت به پدر و مادرم و جلب رضایت‌شان را از تو می‌خواهم.

خدایا برای تمامی نعمت‌هایت سپاس‌گزارم و از تو می‌خواهم که مرا به راهی که خود می‌پسندی هدایت کنی.

  • ۹۵/۰۴/۰۴