کاش‌کوله‌ام

امروز یه خبر تاریخ گذشته شنیدم...
همین خواستم بگم یه همچین چیزی هم می‌تونه باشه! (یعنی می‌شه یه جوری بهش فکر کرد که باشه)
بین درد و خوشبختی مفهوم بزرگ انتظار رو هم می‌شه یافت.

دردمندی وقتی که هنوز نفهمیدی احتمالا همون کسی که دوستش داری، هم گاهی منتظرت هست. (یا حتی با ماضی بعید)

ممنون ♥