کاش‌کوله‌ام

جز یاد من دیگر کجایی؟

چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
نه تو را رای دیدن من است و نه مرا توان گریختن از خیالت...

  • ۹۵/۰۵/۱۳