کاش‌کوله‌ام

میسر نمی‌شود!

جمعه, ۳۰ مهر ۱۳۹۵

اگر تو فارغٖی از حال دوستان یارا
فراغت از تو میسر نمی‌شود ما را

سعدی

  • ۹۵/۰۷/۳۰