کاش‌کوله‌ام

اعتراف میکنم

يكشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
برای پاک شدنم
مرا دیدن تو باید
گناهانم با هیچ اعترافی پاک نمیشوند...
  • ۹۵/۱۱/۱۰