کاش‌کوله‌ام

برای تو

جمعه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
خراب میکنم هر چی که ساختم برات
فقط برای تو!
  • ۹۵/۱۱/۱۵