کاش‌کوله‌ام

نظر جمع مهم نیست!

جمعه, ۱۹ آبان ۱۳۹۶
چون به دنبال شناخت هستم، سعی می‌کنم نظر جمع صرفا به خاطر نظر جمع بودن تاثیر نذاره به نظراتم!
  • ۹۶/۰۸/۱۹