کاش‌کوله‌ام

نقش آدما

پنجشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۷
داشتم به نقش آدما فکر می‌کردم و نقشی که بازی می‌کنن.
به نظرم شناختن این نقش مهم‌تر از شناختن خودشونه!

  • ۹۷/۰۱/۱۶