کاش‌کوله‌ام

کارهای زیادی هستند که برای بهبود زندگی خودمان و کسانی که می‌شناسیم می‌توانیم انجام دهیم؛
اما معمولا به فکر کارهایی هستیم که دیگران باید برای تغییر اوضاع انجام دهند!
  • ۹۷/۰۶/۱۳