کاش‌کوله‌ام

زندگی در حال

چهارشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۴
گذشته تو را دارد
آینده آرزوی تو را
چگونه در لحظه زندگی کنم؟
  • ۹۴/۰۷/۲۹