کاش‌کوله‌ام

روبه‌رویت

سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۴

آن لحظات، لحظات خوبی بود
چرا که کنار تو بودم
به اندازه کافی خوب و دردناک بود

  • ۹۴/۰۸/۱۹