کاش‌کوله‌ام

خدایا بر ما روزی کن از بهترین روزی‌هایت.

الحمدالله و سبحان الله