کاش‌کوله‌ام

سکوت

سه شنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۴

سکوت را دوست ندارم

ولی

هر چه باشد بهتر از دروغ است.

  • ۹۴/۰۹/۱۰