کاش‌کوله‌ام

راست باید گفت

شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۴
گرچه رنگ چشمانت را به یاد ندارم
و تو می‌توانی این را دلیل بهانه کم‌مهری بدانی
باور کن صادقانه می‌گویم خیلی دوستت دارم
  • ۹۴/۰۹/۱۴