کاش‌کوله‌ام

آرامش

دوشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۴
یک نفر که قبلا تنها یک بار به صورتی اتفاقی دیده بودمش؛
تنها با بیان تجربه و دانشی که داشت توانست اندکی آرامش در من ایجاد کند؛
آرامشی که منشاء آن دریافت بینشی مبهم از آینده است.
حال به تو فکر می‌کنم و به آرامشی که می‌تواند مرا در بر بگیرد...
توانش را دارم؟
  • ۹۴/۰۹/۲۳