کاش‌کوله‌ام

از تو یاد گرفته‌ام

شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
درک کنیم خواستن‌هایی را که برای یاد گرفتن‌مان بود و تنها همین بود؛ خالص.
کاش زودتر بفهیم.

  • ۹۴/۱۱/۱۰