کاش‌کوله‌ام

غفلت پرده‌سی

چهارشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۴

یا آلله که گناه‌لاریما آگاه سان و اون‌لارا پرده سالمیسان

گوزلریم‌نن غفلت پرده‌سین گوتور...

  • ۹۴/۱۲/۲۶