کاش‌کوله‌ام

ممنون می‌شم در مورد من اگه سوالی داشتی از خودم بپرسی!
قول می‌دم نزدیک‌ترین جواب به واقعیت رو از خودم بشنوی!
هی تو! خواهش می‌کنم! لطفا! منتظرم!!!