کاش‌کوله‌ام

آدمک بدهکار

دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

امروز را دوباره بدهکارم

دیروزها دوباره ورق می‌خورند

و آدمک هیچ تکانی نمی‌خورد

تو کاری کن!

  • ۹۵/۰۳/۱۰