کاش‌کوله‌ام

گوشه پارک زندگی

شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۵

... برگشتنی کنار ورودی پارک دیدم یه خانوم چادری که دست بچه حدودا پنج ساله‌ای تو دستش بود کنار همسرش رسید و گفت:

امیر دلش بلال می‌خواست ولی فکر کنم سردیش بشه... مگه نه؟

  • ۹۵/۰۳/۲۹