کاش‌کوله‌ام

کاش دلت تنگ شود گاهی برایم!

شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۵

کاش آدم‌ها فقط دلتنگ کسانی می‌شدند که حداقل لحظه‌ای دل آنها هم برایشان تنگ می‌شد!

  • ۹۵/۰۶/۲۰