کاش‌کوله‌ام

برایم سخت است با تو بودن...

شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۵
اصلا
به روی خودم نمی‌آورم
و فکر نکن که برایم ساده است
وقتی کنارت هستم و با همان هیجان همیشگی‌ات از دیگری سخن می‌گویی

برایم مهم است اگر این را روزی خواندی، درباره من چه فکر ‌می‌کنی
تنها آن روز به یاد داشته باش
که بیش از آنکه تصور کنی دوستت دارم.
و لطفا اگر امکان دارد مرا به دشواری نیانداز!
کمی دوستم داشته باش
  • ۹۵/۰۷/۱۷