کاش‌کوله‌ام

دوستی می‌گفت وقتی کسی را دوست داری که او دوستت ندارد!
تو کسی را از دست می‌دهی که دوستت نداشت
و او کسی را از دست می‌دهد که دوستش داشت!

خدا جونم این روزا هوامو بیشتر داشته باش! آخه به احتمال زیاد کسی که قراره خوشبختش کنم منتظرمه! باید پیداش کنم!
  • ۹۶/۱۱/۰۹