کاش‌کوله‌ام

دیوار افکار پلیدم را ویران کن

جمعه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
کاش حلالم کند
هر آن‌کسی که او را در بیراهه پنداشتم
و چه بسی در آن هنگام من در گمراهی بودم...

خدایا دیوار اندیشه‌های مرا ویران کن
آنگاه که اولین خشت ناپاک را بر آن سوار می‌کنم.
  • ۹۶/۱۲/۱۸